Koristne informacije

Bolniki z gripo postajajo vse pogostejši


Število gripi podobnih bolezni se je še povečalo; 21. do 27. januarja. Pretekli teden je k gripi k simptomom gripe k zdravniku odhajalo med 70 in 65.000 bolnikov v državi.

Po zadnjem poročilu Nacionalnega centra za neapeljsko medicino so na vseh področjih javne uprave zabeležene več gripi podobnih bolezni kot prejšnji teden. Število napotitve zdravnikov je bilo v okrožju Tolna izjemno veliko, vendar so se mnogi pritožili tudi od zdravnikov v okrožjih Hajdʺ-Bihar, Borsod-Abaʺi-Zemplín in Fejer.Bolniki z gripo postajajo vse pogostejši V primerjavi s prejšnjim tednom se starostna porazdelitev ni bistveno spremenila: 37,7% otrok in 32,6% mladih v starosti 15-34 let. Starostna skupina starih 35–59 let je bila 22,8% bolnikov, 6,9% jih je bilo starejših od 60 let.
Zaradi zakona o gripi je število obiskovalcev v skoraj vsaki bolnišnici omejeno, vse več ustanov pa uvaja popolno prepoved na kliniki za transplantacijo in kirurgijo, otroški kliniki Bukajska ulica in ulica Tыzoltu Street, kliniki za pulmologijo, ulici Baross in kliniki za ginekologijo in porodništvo ter II. Delne prepovedi obiskov so na Kliniki za interno medicino SE št. I na kardiovaskularni kliniki Vosrosmajor.
Polna kцrы lбtogatбsi prepoved йs hйvнzi prostorih madžarskega Honvйdsйg Egйszsйgьgyi Kцzpont (Honvйdkуrhбz) v Budimpešti, balatonfьredi, Heim Pбl Orszбgos Gyermekgyуgyбszati ​​Kцzpontban na Dйl Pest Centrumkуrhбz Orszбgos Hematolуgiai йs Infektolуgiai Intйzetйben in na Jahn Ferenc Dйl Pest Kуrhбz йs Rendelхintйzetben, Gyula Nyнrх Kуrhбz - Orszбgos Pszichiбtriai йs Addiktolуgiai Intйzetben, odredil tovбbbб Gottsegen Gyцrgy Orszбgos Kardiolуgiai Intйzetben.Rйszleges lбtogatбsi prepovedi Gyermekkуrhбzban Bethesda, sv Jбnos, sv Imre Kуrhбzban, tovбbbб Bajcsy-Zsilinszky Kуrhбz йs Rendelхintйzetben.Pest ne megyйben Bolnike je mogoče obiskati v Józsefs József Kúrhaz Vác, Ferenc Flurr Kúrhaz, Toldy Ferenc Kúrhazz v Ceglédu in v okrožju Turda v Târgu-Mureşu je prepovedan v bolnišnicah Mohács, na otoku in v bolnišnici Mercesa Pécs. V okrožju Békés Gyulai, Békéscsaba in bolnišnice Oroshaza.
Bolnikov v okrožju Borsod-Abauj-Zemplin ni mogoče obiskati na sedežu okrožja, kaskadnem lokalu in jugozahodnem okraju. Rйszleges prepoved йrvйnyben уzdi kуrhбzban.Csongrбd občine цsszes fekvхbeteg-ellбtу intйzmйnyйben ni popolna lбtogatбsi tilalom.Szintйn bolnikov lбtogatni Fejйr občine učitelja sv Gyцrgy ima Kуrhбzban Univerza St. Pantaleon dunaъjvбrosi Kуrhбzban йs okrožje tцbb бpolбsi intйzetйben.Gyхr-Moson -Sopron megyйben rйszleges lбtogatбsi prepoved йrvйnyben csornai kуrhбzban, йs kapuvбri intйzetben prepovedano pri bolnikih megyйben Sopron Gyуgykцzpont telephelyein.Hajdъ-Bihar felkeresйse univerzo v Debrecenu, Gyula (DE) Kenйzy Univerza Kуrhбz vse osztбlyбn, tovбbbб DE klinični kцzpontjбnak transzplantбciуs, szьlйszeti , onkološke in intenzivne nege ter pediatrična ambulanta. Na nekaterih oddelkih bolnišnice Berettyoujfalu so bile uvedene delne prepovedi, obiski pacientov na oddelku za zdravljenje zdravil Mátra, pa tudi v Gyöngyösu, Egerju in Hatvanu so prepovedani.
Tri ustanove v okrožju Jasz-Nagykun-Szolnok - v bolnišnicah Jaszberijnyi, Karcag in Szolnok - prav tako ne smejo obiskovati St. Borbichi v Tatabanyi Obstaja delna prepoved obiskovanja sedeža Kaposi Mur Oktatukurrhaz v Balassagyarmatu, Kenessey Kourrzb ter v Andrzy-Berzu in Szurfzu.
Polna kцrы Ban lбtogatбsi йrvйnyes йs Tolna Balassa Jбnos Kуrhбzban Sveti dombуvбri Lukбcs Kуrhбzban.Vas megyйben Markusovszky univerza je prepovedano Oktatуkуrhбz tцbb telephelyйn bolnikov felkeresйse in St. Lбszlу Kуrhбz simasбgi йs sбrvбri prostore, in ne sme biti lбtogatбs na veszprйmi Francis Csolnoky Prepovedano je tudi obiskovanje skrbniškega okrožnega odbora, interne medicine in kronologije okrožja Keszthely in oddelka za otroke v okrožju Zala. številka internega oddelka. V Kanizsi Dorothy Kurzhaz je bila uvedena vsestranska prepoved obiskov.Sorodni članki o gripi:
  • Morda imamo tedne nazaj od gripe
  • Zato prenehajte z gripo doma
  • Letošnja epidemija gripe je bolj agresivna