Priporočila

S klofuto v obraz jo je dvignil izobraženi ovist


Urad komisarja za izobraževalne pravice je lani prejel več kot 1800 pritožb, predvsem na področju javnega izobraževanja.

S klofuto v obraz jo je dvignil izobraženi ovistGlede na 150 strani povzetka, poslanega MTI, je bilo s področja javnega šolstva prejetih 1151 pritožb, visokošolskih 516, 125 poklicnega usposabljanja in 20 drugih prošenj. Število otrok se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za približno dvesto. Urad komisarja za izobraževalne pravice se je na primer pritožil zaradi izobraževanja srednješolskih otrok, orel je bil nesramen, agresiven. Otrok, ki se je pritožil v enem od krogov, se je zapletel v vodo, do takrat pa je malček udaril v kroženje. Videvši to, je navajeni vrat dvignil pritožnega otroka iz bazena in nato brez obraza, ga dajte na obraz in nato prepovedali plavanje v bazenih.Upravitelj vrtca se je obrnil na generalnega inštruktorja, ki je dejal, da ima fant več težav, ne nekaj v bazenu. Dejal je, da se mu zdi ta disciplina prava za disciplino in da bo sprejel posledice. Glede na to, da kršitve zakona izobraževalna ustanova ni odpravila, se je urad pritožil na naselbinski župan, ki je šoli tudi sporočil, da jo je odvetnik zaprosil.
Abry Lajos Tambs V svojem poročilu je to poudaril vendar so fizična verbalna ustrahovanja, obrekovanja in kršitve človekovega dostojanstva pogostejša v telesni vzgoji. Kot je poudaril, je pravica do človekovega dostojanstva ustavna temeljna pravica za vse, vključno z vsemi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Poročilo navaja tudi, da na podlagi predšolska in šolska oskrba sladkornih otrok, ki se je končala lani. Komisarka je sklenila, da ima vsak otrok na Madžarskem pravico in obveznost do neformalnega izobraževanja. Ni razlike med sladkornimi otroki in njihovimi vrstniki, njihovo institucionalno oskrbo in njihovo vključitvijo v zapleteno zdravstveno in vzgojno nalogo. Pomembno je, da vzgojitelji prostovoljno pridobijo teoretična in praktična znanja, potrebna za podporo sladkornim otrokom in učencem. Takšno usposabljanje se lahko izvede v zadevnih institucijah, Madžarsko društvo za boj proti diabetesu pa lahko zagotovi zanesljiva strokovna znanja in izkušnje.
Pooblaščenec je podal tudi izjavo glede razrednih financ, v skladu s katero se lahko starši odločajo o plačilu različnih zneskov za določene namene. Vendar pa je to brezplačno za vse starše in enemu od vzgojiteljev lahko zaupate sredstva za ravnanje z denarjem. Na podlagi prostovoljnega in brezplačnega izobraževanja vzgojitelja in staršev se ustvari civilno pravno razmerje, starši pa lahko od vzgojitelja zahtevajo, da računa denar. Ob upoštevanju proste oktatбs elvйnek tartбsa šola tбmogatбsa lahko keresztьl alapнtvбnyбn, rйszйre otroke szolgбltatбsok bхvнtйse je mogoče osztбlypйnz felhasznбlбsбval, бm tйtele na befizetйsek Možni kцtelezхvй ni edini цnkйntesen tцrtйnhet.A pedagуgusok йrtйkelйsi mуdszereivel, za delovna mesta, ki jih ti ljudje v tistih primerih, ko йrdemjegyekkel , ocene so bile skozi vse leto deležne številnih prošenj. V ьgyek felhнvtбk jelentхs rйszйben pozornost na dejstvo, da je tanulуk munkбjбnak йrtйkelйsekor, minхsнtйsekor na pedagуgust upravičen do szйleskцrы szabadsбg, нgy kialakнthat mуdszereket posameznik lahko uporablja sajбtos йrtйkelйsi, szбmonkйrйsi technikбkat.A tanulуi odnos megszьntetйsйvel цsszefьggйsben prepričani, da je rцgzнtette da kizбrуlag jogszabбlyban se lahko pojavijo na določene načine. Zlasti velja za zakonito kršitev, ko zavod zaradi svojih vedenjskih težav pritiska na študenta in pritiska, da prekine svoje pravno razmerje.
  • Varuh človekovih pravic je zaskrbljen, ker šole ne pobirajo necepljenih otrok
  • Varuh človekovih pravic spodbuja uvedbo nove metode zaslišanja otrok
  • Študentska posojila je treba razširiti tudi na študentska posojila