Druga

Ne prepirajte se s starši, ker bo vaš otrok depresiven!


Študija, objavljena v reviji Journal of Epidemiology and Health Health, ima večjo verjetnost, da se bodo odrasli, ki imajo agresivno vedenje svojih staršev bolj prizadeti za duševne bolezni.

Pбrizsi INSERM kutatуi Christelle Roustit vezetйsйvel kйrdeztek 3023 felnхttet trenutne mentбlis problйmбikrуl (pйldбul na depressziуrуl) in otroštvo йlmйnyeikrхl.Felmйrtйk erхszakkal nad otroki йs svoje izkušnje z belьli pбrkapcsolaton agresszivitбssal in цngyilkossбgi kнsйrletek elхfordulбsбt йs v alkoholfьggхsйget.
Domača stran medijske knjižnice
animбciу

Depressziу

16 odstotkov anketiranih je izjavilo, da so videli, da se njihovi starši obnašajo nasilno. Nasilje med starši je bilo pogostejše v primerih alkoholiziranih ali brezposelnih staršev, v družinah s finančnimi ali stanovanjskimi težavami in v primerih resne bolezni staršev.
Izkazalo se je, da imajo otroci, ki so bili starši nasilni, 1,4-krat pogosteje, da bodo razvili depresijo, trikrat pogostejše nasilje v odnosu, s skoraj petkrat večjim tveganjem za alkohol in več kot 75-krat večjo verjetnost, da bodo imeli alkohol.

Naj se starši ne prepirajo!