Priporočila

Nasilje v družini - veste vse o tem?

Nasilje v družini - veste vse o tem?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Katere težave imajo za urejanje nasilja v družini kot kaznivega dejanja?

Budimpešta, 11. septembra 2012 - 10. septembra 2012 V današnjih zgodnjih urah je v parlamentu potekala razprava o bradavičkem nasilju. Halбsz Pбlmбnak Йlet-Йrtйk Alapнtvбny elnцkйnek kezdemйnyezйse keretйben 103.159 alбнrбs gyыlt цssze, tцbb duplбja od tistega, za katerega je bilo szьksйg na Orszбggyыlйs tыzze belьli csalбdon erхszak цnбllу tцrvйnyi tйnyбllбskйnt tцrtйnх szabбlyozбsбnak kйrdйsйt napirendjйre. Med parlamentarno razpravo je bilo razkrito, da izvoljeni predstavniki madžarskega državnega zbora premalo upoštevajo, za kaj gre ta boj, kakšen je cilj borbenih civilistov in strokovnjakov. Pomembno je, da to spremenite.
Na Madžarskem je danes vsaka ženska podvržena fizični obliki nasilja v družini in neprecenljivemu številu tistih, ki so v partnerstvu v psihološki ali materialni grožnji. Glede na najnovejše domače raziskave, izvedene na to temo, vsaj ena ženska na teden (72 žensk leta 2011, po podatkih ORFK) en otrok izgubi življenje vsak mesec zaradi nasilja v družini. 39% umorov na Madžarskem je storjenih v partnerstvu.
Po mnenju strokovnjakov jelentхsen visszaszorнtanб na bбntalmazбsokat, gyilkossбgokat če megszьletne цnбllу tцrvйnyi tйnyбllбs csalбdon belьli erхszakra, йs to eredmйnyekйnt dosledni, to tбmogatу bнrуsбgi prakso države, kot je v skladu z veljavnimi szabбlyozбs ne lйtezik nobene take kategуriбjъ bыncselekmйnytнpus niti svoje megfelelх jogalkalmazуi prakso. S sprejetjem prostovoljnega zakona bi bil pregon po uradni dolžnosti, ne bi bilo treba zasebno obtožnico žrtve, namen kazni, pa predvsem zaporna kazen. Na zunaj je nešteto dobrih primerov, kako obravnavati različne pravne primere nasilja v družini (Švedska, Španija, Poljska itd.).
Kaj to natančno pomeni, kakšne brazgotine temeljijo na potrebi po tem zločinu?

1. Simbolični pomen

Kriminalizacija dejanja ne pomeni zgolj, da se potencialni storilec lahko preganja, ampak je tudi simboličen. V primeru kaznivih dejanj mora posredovati policija, ki prepozna resnost nasilja in poudarja odgovornost storilca ter sprejem moralne obsodbe. Ukrep države spodbuja oblasti, naj ne dopuščajo vedenja in naj storijo hudo kaznivo dejanje, ki ga ni treba dopuščati.

2. Posebnosti

Kazensko priznanje nasilja v družini opozarja državne organe na posebne značilnosti intimnega partnerskega nasilja, ki jih je treba upoštevati med kazenskim pregonom. Pomembno je, da se med pretepom v gostilni in partnerskim odnosom razlikujejo telesne poškodbe, ne samo v odnosu med storilcem in žrtvijo, temveč tudi v vzrokih za kaznivo dejanje. Nasilje v družini ni samo predmet druge vrste nasilja, ampak posamezna dejanja postajajo čedalje hujša (npr. Od nasilja v družini, od enega klofta do zadnjega) in občasno.

3. Olajšanje certificiranja

Znano je, da so kazniva dejanja nasilja v družini storjena na večinoma zaprt način, brez pomoči prič, znano pa je tudi, da oblasti pogosto ne iščejo neodvisnih virov. V primeru priznanja nasilja v družini kot kaznivega dejanja zadostuje dokaz, da je oseba, ki trpi zaradi kaznivega dejanja, telesno, psihično in spolno obtožena zaradi posameznika. Se pravi, da je namesto posameznih epizod poudarek na procesu. Stopnja lažnih obtožb v primerih nasilja v družini je tako visoka kot 1-2% kot pri katerem koli drugem kaznivem dejanju.

4. Preprečevanje, ozaveščanje

Individualna in socialna preventiva je bolje služiti, kadar je nasilnež ubit za nasilje v družini, kot pa zaradi žaljenja nasilneža, ki naredi hudo telesno poškodbo. V prvem primeru kazenski zakonik kaznuje dejstvo, da je bila ena oseba v daljšem časovnem obdobju ustrahovana, pretepana, negotova, zavrnjena zaposlitev, zaprta s strani prijateljev, sorodnikov itd. Družba se lahko proti temu pojavu bori le, če razume njegovo bistvo in se ne le sooči z nekaterimi vidnimi manifestacijami.

5. Razveljavitev naloga za ohranitev

Sedanja sodna praksa navaja, da je preventivna oskrba odrejena v primeru dejanskega nasilja, ne pa v zakonu, vendar ni opredeljeno. Se pravi, policija, policija itd. slednja se odloča na subjektivni, individualni osnovi. Če belьli csalбdon erхszak цnбllуan zmago szabбlyozбst bьntetх tцrvйnykцnyvben, lehetхvй vбlik za naročila tбvoltartбst ven, tudi če esх belьli csalбdon erхszak kцrйbe cselekmйny glede na trenutno lйvх йrvйnyben szabбlyozбs ne minхsьl bыncselekmйnynek (npr. Gazdasбgi erхszak, gyakorlбsбnak reprodukciуs pravice korlбtozбsa itd .).

6. Poenostavitev zbiranja in raziskovanja statističnih podatkov

Dodatna prednost samostojnega zakona je, da bi močno olajšal zbiranje statističnih podatkov in raziskav nasilja v družini. Trenutno je težko izbrati primere nasilja v družini med različnimi kaznivimi dejanji, saj sta edini oprijem tega storilec in zlorabljeno razmerje. Zbiranje podatkov, izvajanje raziskav je ključnega pomena za razumevanje, obravnavanje in preslikavo možnih rešitev tega resnega družbenega problema.Komentarji:

  1. Rian

    Nice post! It was interesting for me to read. Now I will look at your blog even more often.

  2. Meztitilar

    neverjetno, to smešno mnenje

  3. Nitaur

    to na koncu?Napišite sporočilo